Nieuwbouw premie

Premies voor nieuwbouw

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Een ‘nieuwbouwpremie’ bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuinig te bouwen, kan daarvoor beloond worden.

Als u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning zo energiezuinig zijn dat ze voldoet aan de wettelijke energienorm (het E-peil). Is het toegekende E-peil van uw woning aanzienlijk lager dan de norm, dan:

-krijgt u automatisch een vermindering van de onroerende voorheffing

-kunt u, onder bepaalde voorwaarden, ook nog een premie van de netbeheerder krijgen.

Een warmtepomp en/of zonneboiler zijn het overwegen waard. De warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht.

Vraag na bij uw gemeente of provincie of zij een premie geven.

Ook de netbeheerder geeft in bepaalde gevallen een premie voor het plaatsen van een warmtepomp of zonneboiler.

Verzekering gewaarborgd wonen

Voor de bouw van uw woning bent u waarschijnlijk een hypothecaire lening aangegaan. Maar wat als u plots arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt? In dat geval is de ‘verzekering gewaarborgd wonen’ van de Vlaamse overheid interessant. Met die verzekering wordt uw lening tijdelijk afbetaald.


Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

-Enkel voor nieuwbouw, herbouw en 'casco-verbouwing'

-Korting van 50% of 100%

E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

-Bouwaanvraag moet ingediend zijn uiterlijk 31 december 2016

-Premie voor woning verschilt van premie voor appartement

Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp

-Voor woningen met bouwaanvraag vóór 1-1-2014

-Plaatsing door aannemer

Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler

-Voor woningen met bouwaanvraag vóór 1-1-2014

-Plaatsing door aannemer


Verzekering gewaarborgd wonen

-Gratis

-Voor wie werkt en een hypothecaire lening afsluit