Renovatie Premie

Premies voor renovaties

Gaat u uw woning renoveren of verbouwen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.

Renovatie- en verbouwingswerken

Bent u van plan om werken uit te voeren aan uw woning? Ga dan vooraf na voor welke werken u een premie kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. Zo kunt u uw werken optimaal spreiden en weet u aan welke technische vereisten bijvoorbeeld uw dakisolatie moet voldoen om voor een premie in aanmerking te komen.


Op de website premiezoeker.be krijgt u het meest volledige overzicht van de mogelijke premies die u kunt krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren.

Vernieuwde renovatiepremie en aanpassingspremie

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken. Er is een grote overlap op het vlak van doelgroep en renovatiewerken, maar elk met eigen voorwaarden.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor 65-plussers, blijft als aparte premie bestaan. De wijzigingen aan het premiesysteem verlopen gefaseerd:

De bestaande renovatiepremie kunt u nog aanvragen tot en met 31 januari 2019 (eerste aanvraag). Een tweede aanvraag moet u dan nog binnen de 2 jaar indienen (ten laatste 31 januari 2021).

De nieuwe overkoepelende renovatiepremie kunt u pas aanvragen vanaf 1 februari 2019.

De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kunt u nog aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Voor woningaanpassingen voor 65-plussers kunt u vanaf 1 juni 2019 een aanvraag indienen:

ofwel voor de nieuwe aanpassingspremie

ofwel voor de overkoepelende renovatiepremie.